Steun De Betovering

De Betovering wil zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd actief en receptief te laten genieten van kwalitatief hoogwaardig werk van (deels internationale) professionele kunstenaars, en hen de kracht van de verbeelding laten ervaren. Ze wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen. Het festival maakt zich er sterk voor dat álle kinderen mee kunnen doen, ook kinderen voor wie bewegen, stilzitten, horen, zien, kaartjes kunnen betalen, de Nederlandse taal verstaan of prikkels verwerken niet vanzelfsprekend is.

Stichting De Betovering zet zich hier al ruim 20 jaar voor in en is een ideële stichting zonder winstoogmerk en is een erkende culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Lees meer over de organisatie.

 

Hoe kun je De Betovering steunen?

  • Dit kan met een periodieke gift. Dat geeft u een groot belastingvoordeel. Klik hier voor een formulier voor zo’n periodieke gift. Ons RSIN-nummer is 809188776;
  • Of doneer eenmalig een bedrag dat u kunt missen via deze link;
  • Ook bedrijven kunnen De Betovering steunen. Directeur Miriam Duiker vertelt u graag meer over de mogelijkheden van zakelijke giften en sponsorschap. Zij is bereikbaar via m.duiker@debetovering.nl;
  • U kunt uzelf ook aanmelden als vrijwilliger voor de festivaleditie van volgend jaar, of uw team voorstellen dit te doen. Mail dan naar vrijwilligers@debetovering.nl;
  • Tot slot kunt u ons ook helpen door onze berichten op social media te volgen en te delen (@debetovering). Gebruik dan #debetovering. 

WIJ DANKEN U ALLERHARTELIJKST!

 

NALATEN AAN CULTUUR

De eerste week van november is in Nederland uitgeroepen tot Week van Nalaten aan Cultuur. Nalaten aan goede doelen is steeds gebruikelijker, maar kunst- en cultuurinstellingen worden niet altijd als goed doel gezien. Tot nu toe is nalaten aan cultuur minder vanzelfsprekend. Met de Week van Nalaten aan Cultuur vragen culturele instellingen landelijk aandacht voor de mogelijkheid om via nalatenschap jouw liefde voor kunst en cultuur te laten voortleven. 

 

Op www.ikwashier070.nl is te lezen welke Haagse culturele instellingen de krachten hebben gebundeld om nalaten aan cultuur te bevorderen. Estival de Betovering is één van de deelnemende organisaties.

 

GIFTEN EN BELASTINGVOORDEEL

De maatregelen die het geven aan cultuur fiscaal aantrekkelijk moeten maken zijn in de Geefwet ondergebracht. De Betovering heeft de culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). De belastingdienst accepteert daarmee dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Een gift aan De Betovering is daardoor voor 125% aftrekbaar voor de belasting. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Daarna geldt de gewone giftenaftrek (van 100%, dus zónder de extra 25%). Bij een periodieke gift die voor vijf jaar wordt vastgelegd geldt bovendien geen schenkingsdrempel en geen maximumbedrag.
Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen in een 'onderhandse akte' Een model staat op de site van de belastingdienst
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI die in de schriftelijke overeenkomst wordt genoemd
  • deze bedragen steeds even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

De overheid maakt het beleid ten aanzien van fiscale aftrekbaarheid en bepaalt of dit in de toekomst zo blijft. Voor meer informatie over de Geefwet zie: www.belastingdienst.nl.

 

Ons fiscale RSIN-nummer: 809188776
Kamer van Koophandel inschrijfnummer: 27189663
BTW/VAT: NL 809188776 B01
IBAN: NL29 INGB 0008 7121 35. t.n.v. Stichting de Betovering

Blijf op de hoogte!

En meld je aan voor de nieuwsbrief van De Betovering.

 

Ja, ik meld mij aan