De Betovering achtergrond

Festival De Betovering - Internationaal kunstfestival voor de jeugd

De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (2-12 jaar) dat zich afspeelt in Den Haag op bijna alle podia, in de musea en bibliotheken en op straat. Dit publieksfestival, met inmiddels ruim 550 voorstellingen en workshops, vindt plaats tijdens de herfstvakantie en duurt 9 dagen. Het festival laat kinderen in hun vrije tijd actief en receptief kennismaken met kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk werk van kunstenaars en wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen. De Betovering staat aan het roer van een uniek samenwerkingsverband dat zo’n vijfenvijftig Haagse culturele organisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven bindt.

 

Podiumkunsten alom vertegenwoordigd

De nadruk ligt op de podiumkunsten. De voorstellingen worden geselecteerd uit het aanwezige aanbod. Het accent ligt daarbij op producties van professionele, landelijk gesubsidieerde theater- en dansgezelschappen voor de jeugd, veelal afkomstig uit Nederland en België. Ook worden voorstellingen uit andere landen naar Den Haag gehaald. Dit zijn vaak voorstellingen waarbij het gesproken woord niet zo belangrijk is, zoals bij dans of circustheater. Deze voorstellingen zijn zo ook heel geschikt voor doven en anderstaligen.

 

Verdieping en reflectie voor jonge bezoekers

Naast de voorstellingen presenteert het festival een uitgebreid workshopprogramma, enkele mini-voorstellingen, beeldende kunstobjecten en straattheater. De workshops, vaak op maat voor het festival gemaakt, zijn meestal inhoudelijk gekoppeld aan voorstellingen of begeleid museum- of galerie bezoek. Ze zorgen voor verdieping en reflectie.

 

Bezoekers uit alle omstreken

De doelgroep van het festival is breed samengesteld en bevat kinderen (en ouders) uit alle delen van de stad tot ver daarbuiten, uit alle lagen van de bevolking, van Nederlandse en buitenlandse herkomst.

 

Statutair doel

De stichting heeft ten doel activiteiten te organiseren waardoor kunstuitingen van en voor kinderen en jongeren gestimuleerd en gepresenteerd worden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Doelstelling

De Betovering wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen door hen buiten school, in hun vrije tijd, actief, receptief en reflectief kennis te laten maken met kunst. De periode tussen 2,5 en 12 jaar is de leeftijd waarop de culturele basis van kinderen moet worden gelegd. De tijd om te zaaien is dus beperkt. Het festival vindt jaarlijks plaats in de herfstvakantie. In de dynamiek van jonge gezinnen is dit een rustpunt in het jaar.

 

De kernwaarden van de Betovering zijn:

1) kwaliteit, 2) het publiek (kinderen) als uitgangspunt, 3) internationaal en cultureel divers, 4) samenwerking en spreiding in de stad.

 

Functies

De Betovering programmeert, organiseert, stimuleert en stuurt. Het is een samenwerkingsverband dat zo’n 50 Haagse culturele organisaties bindt. Het festival zet in de stad een beweging in gang, die ook doorklinkt buiten de festivalperiode. De Betovering is daardoor te beschouwen als een movement. De organisatoren van de Betovering zijn in dit proces de drijvende kracht. Ze leveren toegevoegde waarde door hun rol in de internationalisering en de kwaliteitsontwikkeling van het aanbod. Ook de omvang, samenhang en het evenwicht binnen het aanbod, de betaalbare entreeprijzen, de koppelingen van workshops met voorstellingen/museumbezoek en de grote diversiteit aan locaties en disciplines geven een meerwaarde.

Hiermee onderscheidt het festival zich van (een publicitaire bundeling van) het reguliere aanbod. De afgelopen jaren heeft de Betovering aangetoond dat hier veel publiek voor is. Jaarlijks telt het festival zo’n 25.000 bezoekers. Daarnaast zien nog enkele duizenden het straattheater.

 

De toekomst

Door samen te werken en door goed cultureel ondernemerschap te combineren met een groeiende artistieke kwaliteit, bouwen we de komende jaren verder aan onze doelstelling: zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd kennis laten maken met kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk werk van professionele kunstenaars uit zowel binnen- als buitenland.

 

Stichting de Betovering wil bijdragen aan het genieten van kunst en cultuur door, en aan de ontwikkeling van, een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen. Door ook in de wijken, in bedrijven en op straat te programmeren weet de Betovering vele kinderen te bereiken die beperkt tot geen contact hebben met podia en musea.

 

We blijven kiezen voor kwaliteit, toegankelijkheid & internationalisering, we blijven ook zoeken naar goede cultureel diverse programmering, we blijven ons inzetten voor kinderen met lage cultuurparticipatie en kinderen van niet-Nederlandse afkomst, ook in de wijken, ook met relax performances en we blijven partners opzoeken en behouden die de ontwikkeling van de Betovering mee mogelijk maken en met ons cultureel ondernemend willen meedenken.

 

En verder 2022:

  • We gaan verder met de adviezen uit de duurzaamheid-scan. We gaan bijvoorbeeld op zoek naar podia in de regio om onze internationale gezelschappen in de toekomst meer te kunnen laten doorspelen in de regio.
  • We hebben in het eerste weekend een gratis toegankelijk mini- festival in twee grote binnentuinen in Stadsdeel Escamp in samenwerking met Haag Wonen. Zo bereiken we een nog breder en diverser publiek. Op het Spuiplein zijn er in samenwerking met Amare, workshops te doen en is er divers straattheater te zien. Vrij toegankelijk.
  • We bieden ook dit jaar, samen met specialisten van KOO, ook muziekworkshops aan voor kinderen met een verstandelijke beperking.
  • We besteden tijd en middelen aan nieuwe onderdelen die overeind blijven in een donker, maar ook in een gunstig scenario, namelijk: we gaan ons magazine uitbreiden tot een vakantie-thuiskunst-doeboek., in samenwerking met een aantal van onze musea en gezelschappen, gevuld met culturele inhoud.
  • We gaan met BetoveringTV op YouTube. Dit is de plek waar theatermakers en musea/beeldend kunstenaars de kans krijgen specifiek voor dit medium iets te maken. We geloven in een meerwaarde hiervan voor kinderen t.o.v. het tonen van registraties of live streams van voorstellingen die eigenlijk voor het podium gemaakt zijn. Zowel het doeboek als de BetoveringTV kunnen, ook in betere jaren, een versterking blijven voor de Betovering, met het oog op inclusiviteit en promotie. 
  • Blijven we heel graag van jullie ideeën, wensen, idealen en mogelijkheden horen!

Tot slot

Als we een rijke voedingsbodem willen bieden om kunst een plaats te geven in het hart van ieder kind, om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan zijn of haar ontwikkeling, zijn inspanningen nodig. Juist voor kinderen moet je alles uit de kast halen om hen te laten deelnemen aan kunst en cultuur, ook buiten schooltijd. Als we die groep bereiken, is er veel gewonnen. Wanneer kinderen de leeftijd van 12 jaar bereiken hebben ze vaak heel andere zaken aan hun hoofd. Als we ze voor die tijd waardevolle bagage meegeven, hebben ze daar de rest van hun leven plezier van.

Onze samenleving heeft de creatieve talenten van de kinderen van nu later hard nodig. Durf er met ons voor te blijven kiezen dat kinderen het beste verdienen, juist als het om kunst en cultuur gaat.

 

 

Creativity is contagious. Pass it on!

Albert Einstein

Blijf op de hoogte!

En meld je aan voor de nieuwsbrief van De Betovering.

 

Ja, ik meld mij aan