De Betovering achtergrond

Festival De Betovering - Internationaal kunstfestival voor de jeugd

De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (0-12 jaar) dat zich afspeelt in Den Haag op bijna alle podia, in de musea en bibliotheken en op straat. Dit publieksfestival, met inmiddels ruim 550 voorstellingen en workshops, vindt plaats tijdens de herfstvakantie en duurt 9 dagen. Het festival laat kinderen in hun vrije tijd actief en receptief kennismaken met kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk werk van kunstenaars en wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen. De Betovering staat aan het roer van een uniek samenwerkingsverband dat zo’n vijfenvijftig Haagse culturele organisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven bindt.

 

Podiumkunsten alom vertegenwoordigd

De nadruk ligt op de podiumkunsten. De voorstellingen worden geselecteerd uit het aanwezige aanbod. Het accent ligt daarbij op producties van professionele, landelijk gesubsidieerde theater- en dansgezelschappen voor de jeugd, veelal afkomstig uit Nederland en België. Ook worden voorstellingen uit andere landen naar Den Haag gehaald. Dit zijn vaak voorstellingen waarbij het gesproken woord niet zo belangrijk is, zoals bij dans of circustheater. Deze voorstellingen zijn zo ook heel geschikt voor doven en anderstaligen.

 

Verdieping en reflectie voor jonge bezoekers

Naast de voorstellingen presenteert het festival een uitgebreid workshopprogramma, enkele mini-voorstellingen, beeldende kunstobjecten en straattheater. De workshops, vaak op maat voor het festival gemaakt, zijn meestal inhoudelijk gekoppeld aan voorstellingen of begeleid museum- of galerie bezoek. Ze zorgen voor verdieping en reflectie.

 

Iedereen Welkom

De kracht van verbeelding staat altijd centraal. Het festival is optimaal toegankelijk voor iedereen, of je nu in een rolstoel zit, geen Nederlands spreekt of geen geld hebt voor een kaartje. Want ons motto is: Iedereen is welkom!

 

Statutair doel

De stichting heeft ten doel activiteiten te organiseren waardoor kunstuitingen van en voor kinderen en jongeren gestimuleerd en gepresenteerd worden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Doelstelling

De Betovering wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen door hen buiten school, in hun vrije tijd, actief, receptief en reflectief kennis te laten maken met kunst. De periode tussen 2,5 en 12 jaar is de leeftijd waarop de culturele basis van kinderen moet worden gelegd. De tijd om te zaaien is dus beperkt. Het festival vindt jaarlijks plaats in de herfstvakantie. In de dynamiek van jonge gezinnen is dit een rustpunt in het jaar.

De kernwaarden van de Betovering zijn:

1) kwaliteit, 2) het publiek (kinderen) als uitgangspunt, 3) internationaal en cultureel divers, 4) samenwerking en spreiding in de stad.

 

Functies

De Betovering programmeert, organiseert, stimuleert en stuurt. Het is een samenwerkingsverband dat zo’n 50 Haagse culturele organisaties bindt. Het festival zet in de stad een beweging in gang, die ook doorklinkt buiten de festivalperiode. De Betovering is daardoor te beschouwen als een movement. De organisatoren van de Betovering zijn in dit proces de drijvende kracht. Ze leveren toegevoegde waarde door hun rol in de internationalisering en de kwaliteitsontwikkeling van het aanbod. Ook de omvang, samenhang en het evenwicht binnen het aanbod, de betaalbare entreeprijzen, de koppelingen van workshops met voorstellingen/museumbezoek en de grote diversiteit aan locaties en disciplines geven een meerwaarde.

Hiermee onderscheidt het festival zich van (een publicitaire bundeling van) het reguliere aanbod. De afgelopen jaren heeft de Betovering aangetoond dat hier veel publiek voor is. Jaarlijks telt het festival zo’n 25.000 bezoekers. Daarnaast zien nog enkele duizenden het straattheater.

 

De toekomst

Door samen te werken en door goed cultureel ondernemerschap te combineren met een groeiende artistieke kwaliteit, bouwen we de komende jaren verder aan onze doelstelling: zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd kennis laten maken met kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk werk van professionele kunstenaars uit zowel binnen- als buitenland.

 

Stichting de Betovering wil bijdragen aan het genieten van kunst en cultuur door, en aan de ontwikkeling van, een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen. Door ook in de wijken, in bedrijven en op straat te programmeren weet de Betovering vele kinderen te bereiken die beperkt tot geen contact hebben met podia en musea.

 

We blijven kiezen voor kwaliteit, toegankelijkheid & internationalisering, we blijven ook zoeken naar goede cultureel diverse programmering, we blijven ons inzetten voor kinderen met lage cultuurparticipatie en kinderen van niet-Nederlandse afkomst, ook in de wijken, ook met relax performances en we blijven partners opzoeken en behouden die de ontwikkeling van de Betovering mee mogelijk maken en met ons cultureel ondernemend willen meedenken.

 

Tot slot

Als we een rijke voedingsbodem willen bieden om kunst een plaats te geven in het hart van ieder kind, om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan zijn of haar ontwikkeling, zijn inspanningen nodig. Juist voor kinderen moet je alles uit de kast halen om hen te laten deelnemen aan kunst en cultuur, ook buiten schooltijd. Als we die groep bereiken, is er veel gewonnen. Wanneer kinderen de leeftijd van 12 jaar bereiken hebben ze vaak heel andere zaken aan hun hoofd. Als we ze voor die tijd waardevolle bagage meegeven, hebben ze daar de rest van hun leven plezier van.

Onze samenleving heeft de creatieve talenten van de kinderen van nu later hard nodig. Durf er met ons voor te blijven kiezen dat kinderen het beste verdienen, juist als het om kunst en cultuur gaat.

 

 

Creativity is contagious. Pass it on!

Albert Einstein

Blijf op de hoogte!

En meld je aan voor de nieuwsbrief van De Betovering.

 

Ja, ik meld mij aan