Reserveren en kaartverkoop
Bij elk programmaonderdeel staat vermeld waar u voor die betreffende activiteit kunt reserveren of kaartjes kunt kopen. Reserveer tijdig! Het aantal plaatsen is vaak beperkt, zeker bij de workshops. Een plaats bij een voorstelling betekent niet automatisch dat uw kind ook aan de bijbehorende workshop mee kan doen. Reserveer apart voor de workshop. Geef bij het reserveren duidelijk aan welke dag en welk tijdstip u kiest. Gereserveerd en toch verhinderd? Bel dan even af, dan kunnen anderen die op de wachtlijst staan gebruik maken van de plaatsen.

 

NIEUW: mijn wishlist
Maak op de website uw eigen persoonlijke verlanglijstje door binnen het programma op de hartjes te klikken. Klik vervolgens op 'Mijn wishlist'. Sorteer op locatie om het reserveren te vergemakkelijken, of op datum om uw eigen dagprogramma te kunnen uitprinten.

 

Wachtlijsten
Favoriete voorstelling of workshop uitverkocht? Vraag dan bij de kassa van de locatie of ze u op de wachtlijst willen zetten. U kunt ook de gok wagen en naar de locatie gaan. Soms is er nog wel iemand die per ongeluk vergeten is af te bellen.

 

Uitverkocht
Zodra we horen van een locatie dat een voorstelling of workshop uitverkocht is, zetten we dat natuurlijk zo snel mogelijk op deze site. Heel soms kan het voorkomen dat het op onze site lijkt dat er nog kaarten beschikbaar zijn, maar dat een activiteit toch al uitverkocht is. De precieze stand van de kaartverkoop is bekend bij kassa van de locatie.


Groepen
Voor een bezoek aan een van de festivalcentra met een groep van 6 of meer kinderen verzoeken wij u een reservering te maken via balie@debetovering.nl.  U ontvangt per mail een bevestiging, deze mail is tevens uw toegangsbewijs. 

Korting
Ooievaarspashouders krijgen 50% korting op alle voorstellingen en workshops.

 

NDR - No Dutch Required
Doof, slechthorend of anderstalig? Houdt de NDR (No Dutch Required) voorstellingen in de gaten. Dit zijn voorstellingen die visueel leuk zijn en waarin weinig of niet  gesproken wordt zoals bij dans of circus. Soms worden deze voorstellingen (ook) aangeduid met een wereldbolletje.

 

Spelregels en andere informatie

  • Houd goed de leeftijdsgrenzen in de gaten. Te jonge kinderen kunnen wij niet toelaten.
  • Kinderen die een voorstelling bezoeken graag onder begeleiding van een volwassene.
  • De begeleider dient ook een entreekaartje te kopen.
  • De meeste workshops zijn enkel voor kinderen. Ouders hoeven dan ook geen kaartje te kopen. Indien anders, dan staat dit vermeld in de publiciteitstekst.

Wijzigingen programma
Het programma is met zorg samengesteld maar toch: wijzigingen zijn mogelijk. Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes door ons te liken op Facebook en ons te volgen op Instagram of Twitter.

 

Disclaimer
De organisatie is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor uit de aangeboden activiteiten voortvloeiende gevolgen. 

Privacystatement

Stichting De Betovering Stichting De Betovering, gevestigd aan Van Limburg Stirumstraat 41

2515 PA Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.debetovering.nl

Van Limburg Stirumstraat 41

2515 PA Den Haag

+31 070 364 22 02

 

Onze functionaris Gegevensbescherming van Stichting De Betovering is te bereiken via gegevensbescherming@debetovering.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting De Betovering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u met ons samenwerkt, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Aanhef (Dhr./Mevr. etc.)

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

- Functie binnen het bedrijf (indien van toepassing)

- Betaal- en factureringsinformatie zoals Bankrekeningnummer (indien er financiële transacties (afgesproken) zijn.

- IP-adres 

- Gegevens over uw activiteiten op onze website 

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 

- van medewerkers, zzp-ers, payrollers en vrijwilligers verwerken we ook het burgerservicenummer, een kopie van het ID bewijs, geboortedatum en geboorteplaats.

 

Daarnaast zoeken we in openbare bronnen zoals het internet, gegevens van bedrijven en organisaties waarvan wij vermoeden dat zij interesse hebben in het festivalaanbod of waar wij interesse in hebben om mogelijk een product of dienst af te nemen of om mee samen te werken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken:

- Bedrijfsnaam

- Soort organisatie

- Naam en aanhef contactpersoon

- Functie van contactpersoon binnen het bedrijf (indien van toepassing)

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Indien we uw gegevens op een andere wijze verkregen hebben dan hierboven genoemd, dan zullen we dit, evenals de bron waar uw contactgegevens van kregen, expliciet benoemen in het eerste contact.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting De Betovering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het informeren over het festival en/of het verzenden van onze nieuwsbrief. U heeft het recht om zich te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening via de opt-out in de e-mail of door een bericht te sturen aan gegevensbescherming@debetovering.nl

- Het uitvoeren van een overeenkomst of een betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Stichting De Betovering analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website en ons aanbod te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. We gebruiken hiervoor Google Analytics. Dat gebeurt anoniem: we zien niet uw naam of mailadres, maar wel de browser, het IP-adres, het besturingsprogramma en bijvoorbeeld de domeinnaam van de website die u naar onze website heeft gestuurd.

- Stichting De Betovering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie)

- In voorkomend geval kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.

- Indien u problemen ondervindt met één van onze producten of diensten, kan het zijn dat we persoonsgegevens moeten verwerken om het betreffende probleem op te lossen. We verwerken uw persoonsgegevens ook voor sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer we klantgegevens naar een nieuwe database overbrengen.

- Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve doeleinden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting De Betovering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting De Betovering) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting De Betovering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, en/of zolang dit wettelijk vereist is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

*Mensen die via de website hun e-mailadres doorgegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden - Tot uitschrijving via opt-out

*Werknemers, zzp-ers, payrollers, stagiairs: Conform wettelijke verplichting.

*Vrijwilligers: 5 jaar na laatste vrijwilligerswerk.

*Gegevens over uw activiteiten op onze website > Bewaartermijn > Reden

*Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) > Bewaartermijn > Reden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting De Betovering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting De Betovering blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting De Betovering gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Stichting De Betovering gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting De Betovering en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gegevensbescherming@debetovering.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Stichting De Betovering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting De Betovering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via gegevensbescherming@debetovering.nl