Delegate programma professionals

 

Met het delegateprogramma bezoekt een aantal vakgenoten (programmeurs, artistiek leiders van gezelschappen en makers van cultuurbeleid) gezamenlijk, tegen betaling, een deel van het festivalprogramma. Wilt u ook voor dit programma in aanmerking komen? Stuur ons dan een mail via p.dewinter@debetovering.nl waarin u uw contactgegevens en uw functie benoemt.

 

The delegate programme allows professionals (programmers, companies and cultuaral policy makers) to visit a part of the festival together. The professionals pay for joining the programme. Do you want to be invited for the programme? Please send us an e-mail at p.dewinter@debetovering.nl with your name, address, job-description and the organisation you work for.

 

Helaas kunt u zich niet meer inschrijven voor het Delegate programma van 2019. 
Unfortunately it is not possible anymore to sign up for the Delegate programme of 2019. 

 

Hieronder ziet u alle onderdelen van het delegate-programma. Let op! Op maandag 21 oktober overlappen de voorstellingen Joy en Kluizelaar elkaar, u kunt slechts een van deze twee voorstellingen bezoeken. Op dinsdag 22 oktober overlappen de voorstellingen Släpstick en O temps d’O. Om de voorstelling O temps d’O bij te wonen kunt u een taxi erbij bestellen, voor Släpstick is dit niet nodig.

Below are all components of the delegate-programme. Please note: on Monday the 21st of October the performances of Joy and Kluizelaar (Hermit) commence at the same time, you will only be able to visit one of the two performances. On Tuesday the 22nd of October the performances of Släpstick and O temps d’O will play at the same time. To visit O temps d’O you can reserve a taxi to get to the theatre, this won’t be necessary for Släpstick.

 

Beveiligde content / Secured content

 

Je hebt een wachtwoord nodig om deze content te kunnen bekijken / You need a password to access this content

 

Algemene Voorwaarden

Verzendinformatie Delegate-programma

Zodra u uw bestelling heeft geplaatst en betaald, ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met de door u bestelde persoonlijke en betaalde programma-onderdelen van het Delegate-programma. Dit is uw betalingsbewijs. Dit neemt u, samen met uw legitimatiebewijs, mee naar het eerste door u geboekte onderdeel van het Delegate-programma. Daar is de Betovering-Delegate-medewerker die u en de andere deelnemers aan het programma begeleidt en toegang verschaft tot de verschillende programmaonderdelen. Voor die tijd ontvangt u per e-mail detailinformatie van de de Betovering-Delegate-medewerker.

 

Leveringsvoorwaarden Delegate-programma

Voorwaarden Kaartverkoop Delegate-programma Festival De Betovering (ondergebracht in Stichting De Betovering).
Alle door De Betovering, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De Betovering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door De Betovering en door derden aan de bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.
Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van De Betovering en deelnemende locaties te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van de ruimte waar de voorstelling plaatsvindt.


Bij annuleringen korter dan twee weken tevoren kunnen we helaas, ook in geval van overmacht, niet de bestelde entreekaarten restitueren. Wel kunnen we, tot 24 uur voor aanvang, annuleringen voor eten en taxi's verwerken, en de gemaakte kosten hiervan restitueren. Kaarten op naam voor het Delegate-programma kunnen door de aankoper, na akkoord van De Betovering, op naam van een andere professional uit het werkveld worden gezet. Slechts als van de zijde van De Betovering de voorstelling wordt afgelast heeft de bezoeker recht op restitutie van het gehele aankoopbedrag van die betreffende voorstelling (of desgewenst beschikbare toegangskaarten voor een andere voorstelling). De Betovering behoudt het recht om voorstellingen uiterlijk op aanvangstijd af te gelasten. Indien een voorstelling wordt afgelast zal De Betovering de bezoeker, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen middels e-mail of telefonisch.

 

Privacy

De contactgegevens die u bij uw bestelling van het Delegate-programma heeft doorgegeven worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Ze worden door De Betovering gebruikt om u te informeren over details van het Delegate-programma van dit jaar, en om u er volgend jaar op te attenderen als er ook dan een Delegate-programma komt. Indien u een aankondiging volgend jaar niet op prijs stelt, dan kunt u dat aangeven. Uw contactgegevens worden dan binnen een maand na afloop van het festival uit onze database gehaald.