Gezocht: Bestuursleden voor Festival De Betovering

De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (0-12 jaar) dat zich afspeelt in Den Haag op bijna alle podia, in musea en bibliotheken. De nadruk ligt op de podiumkunsten. Dit negendaags publieksfestival, met ruim 500 voorstellingen en workshops, vindt jaarlijks tijdens de herfstvakantie plaats.

 

Het is onze missie ieder kind in Den Haag en omgeving kennis te laten maken met de magie van kunst en cultuur. Negen dagen lang de leukste herfstvakantie voor álle kinderen. Dat is De Betovering.

 

Voor twee leden van het bestuur, waaronder de voorzitter, zit de maximale zittingstermijn van drie maal drie jaar er op. Stichting De Betovering is daarom op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.  Het doel van het bestuur is het vaststellen van beleid en het fungeren als klankbord voor de eenkoppige directie alsmede het toezien op de algemene gang van zaken binnen de stichting in relatie tot de doelstelling van de organisatie. Het bestuur van Stichting De Betovering bestaat uit vijf leden en komt ca. vier maal per jaar bijeen.

Stichting De Betovering zoekt per september 2023 een voorzitter én een bestuurslid die kennis van en ervaring hebben met (bij voorkeur in de regio Den Haag):

 • Ofwel de culturele (festival-)sector
 • Ofwel politieke netwerken
 • Ofwel (culturele) marketing

Profielschets bestuur Stichting De Betovering

Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening gehouden met de balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond van de individuele leden van het bestuur. Het betreft een onbezoldigde functie. Kennis van, ervaring en/of affiniteit met Festival De Betovering en de stad Den Haag is een pré.

Het bestuur draagt in haar midden de volgende achtergronden en werkterreinen:

 • Kennis en ervaring op artistiek inhoudelijke terreinen;
 • Kennis en ervaring op het gebied van HR, marketing en communicatie;
 • Kennis en ervaring op het gebied van ondernemerschap en de daarbij horende risico’s;
 • Financiële kennis;
 • Gevoel voor formele aspecten van de processen binnen een organisatie;
 • Ervaring als werkgever/manager met een voorkeur voor ervaring in de culturele sector.
 • Kennis en ervaring van cultureel en politiek Den Haag.

Daarnaast geldt voor alle leden van het bestuur dat zij:

 • Bestuurlijke ervaring hebben, dan wel de ambitie om bestuurlijke ervaring op te doen;
 • Op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen en discussies in de kunst- en cultuurwereld of bereid zijn zich hierin te verdiepen;
 • In staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
 • In staat zijn om ten opzichte van de andere leden van het bestuur en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;
 • Geen tegenstrijdig belang hebben;
 • Werkzaam kunnen zijn in teamverband;

Het huidige bestuur bestaat uit Anja Overhoff (voorzitter), Michiel Hendrix (penningmeester), Maurice Haak, Fouzia Outmany en Latifa Dardou. Directeur van De Betovering is Miriam Duiker.

Heb je belangstelling voor een van deze functies? Stuur je cv en motivatie voor 1 maart 2023 naar het bestuur van Stichting De Betovering via bestuur@debetovering.nl.
Ook als je eerst meer (telefonische) informatie wilt, vernemen wij dat graag via bestuur@debetovering.nl.

Blijf op de hoogte!

En meld je aan voor de nieuwsbrief van De Betovering.

 

Ja, ik meld mij aan