Voor kinderen die een andere taal spreken, doof of slechthorend zijn, is er het programma No Dutch Required. Dit zijn voorstellingen en workshops die visueel leuk zijn en waarin weinig of niet gesproken wordt, zoals bij dans of circus.