Festival De Betovering is hét jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (2-12 jaar) dat zich afspeelt in Den Haag op bijna alle podia, in de musea en bibliotheken en op straat. Dit publieksfestival, met inmiddels ruim 500 voorstellingen en workshops, vindt plaats tijdens de herfstvakantie en duurt negen dagen. Het festival laat kinderen in hun vrije tijd actief en receptief kennismaken met kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk werk van kunstenaars en wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen. De Betovering staat aan het roer van een uniek samenwerkingsverband dat zo’n vijftig Haagse culturele organisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven bindt.

 

Voor twee leden van het bestuur zit de maximale zittingstermijn van drie maal drie jaar er op. Stichting De Betovering is daarom op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Het doel van het bestuur is het vaststellen van beleid en het fungeren als klankbord voor de directie alsmede het toezien op de algemene gang van zaken binnen de stichting in relatie tot de doelstelling van de organisatie. Het bestuur van Stichting De Betovering bestaat uit vijf leden en komt gemiddeld drie tot vier maal per jaar bijeen. De leden van het bestuur doen dit onbezoldigd.

Stichting De Betovering zoekt per maart 2018 twee nieuwe leden die kennis van en ervaring hebben met:

 • Ofwel de culturele (festival) sector
 • Ofwel politieke netwerken

Onze samenleving is kleurrijk en bestaat uit mensen van verschillende leeftijden. Voor De Betovering geldt dat ook. We streven naar voldoende diversiteit binnen het bestuur, zodat deze een afspiegeling vormt.

 

Profielschets Bestuur Stichting De Betovering

 1. Bij de samenstelling van het bestuur is het volgende van belang:

  1. Kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van De Betovering
  2. Balans tussen geslacht, leeftijd, ervaring en (culturele) achtergrond van de individuele leden, de Code Culturele Diversiteit in acht nemend.
  3. Aanwezigheid van de deskundigheid en achtergrond zoals hieronder beschreven.

 2. Het Bestuur draagt in haar midden de volgende achtergronden en werkterreinen:

  1. Kennis en ervaring op artistiek inhoudelijke terreinen
  2. Kennis en ervaring op het gebied van marketing en communicatie;
  3. Kennis en ervaring op het gebied van ondernemerschap en de daarbij horende risico’s;
  4. Financiële kennis;
  5. Gevoel voor formele aspecten van de processen binnen een organisatie;   
  6. Ervaring als werkgever/manager met een voorkeur voor ervaring in de culturele sector.

 3. Daarnaast geldt voor alle leden van het bestuur dat zij:

  1. bestuurlijke ervaring bezitten, dan wel de ambitie bezitten bestuurlijke ervaring op te doen;
  2. op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen en discussies in de kunst- en cultuurwereld of bereid zijn zich hierin te verdiepen;
  3. in staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
  4. in staat zijn om ten opzichte van de andere leden van het bestuur en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;
  5. geen tegenstrijdig belang hebben;
  6. werkzaam kunnen zijn in teamverband;
  7. Een jaarlijkse tijdsinvestering kunnen doen van ca 25 uur inclusief vergaderingen en festivalbezoek. 

 

Het bestuur van Stichting De Betovering bestaat op dit moment uit vijf leden met de volgende achtergronden/ diversiteit:

 

(veeg naar links en rechts om de hele tabel te zien)

Voorzitter

Anja Overhoff

1953

theater / openbaar bestuur

Scheidend secretaris

Karin Lucet  

1958

jeugdtheater / manager culturele sector

Penningmeester

Jan Helderman

1949

financiën / Haagse podia

Vicevoorzitter    

Maurice Haak

1975

marketing / kunsten

Scheidend lid         

Ton van de Langkruis

1957

literatuur / festivals

 

Heeft u belangstelling voor deze interessante en maatschappelijk relevante functie?

 

Stuur uw cv en motivatie voor 12 maart 2018 naar de voorzitter van het bestuur Stichting De Betovering:
Anja Overhoff via aoverhoff@casema.nl