Festival De Betovering - Internationaal kunstfestival voor de jeugd 

De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (2-12 jaar) dat zich afspeelt in Den Haag op bijna alle podia, in de musea en bibliotheken en op straat. Dit publieksfestival, met inmiddels ruim 500 voorstellingen en workshops, vindt plaats tijdens de herfstvakantie en duurt 9 dagen. Het festival laat kinderen in hun vrije tijd actief en receptief kennismaken met kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk werk van kunstenaars en wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen. De Betovering staat aan het roer van een uniek samenwerkingsverband dat zo’n vijftig Haagse culturele organisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven bindt. 

 

Podiumkunsten alom vertegenwoordigd
De nadruk ligt op de podiumkunsten. De voorstellingen worden geselecteerd uit het aanwezige aanbod. Het accent ligt daarbij op producties van professionele, landelijk gesubsidieerde theater- en dansgezelschappen voor de jeugd, veelal afkomstig uit Nederland en België. Ook worden voorstellingen uit andere landen naar Den Haag gehaald. We kijken voor onze programmering ook over de grens en halen altijd graag bijzondere internationale voorstellingen naar De Betovering.

 

Verdieping en reflectie voor jonge bezoekers
Naast de voorstellingen presenteert het festival een uitgebreid workshopprogramma, enkele mini-voorstellingen, beeldende kunstobjecten en een straattheaterroute. De workshops, vaak op maat voor het festival gemaakt, zijn meestal inhoudelijk gekoppeld aan voorstellingen of begeleid museum- of galeriebezoek. Ze zorgen voor verdieping en reflectie.

 

Bezoekers uit alle omstreken
De doelgroep van het festival is breed samengesteld en bevat kinderen (en ouders) uit alle delen van de stad tot ver daarbuiten, uit alle lagen van de bevolking, van Nederlandse en buitenlandse herkomst. In 2017 trok het festival 20.777 bezoekers waarvan 10% aangaf nooit buiten de Betovering met hun kinderen in een theater of museum te komen.

 

Statutair doel 
De stichting heeft ten doel activiteiten te organiseren waardoor kunstuitingen van en voor kinderen en jongeren gestimuleerd en gepresenteerd worden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Doelstelling
De Betovering wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen door hen buiten school, in hun vrije tijd, actief, receptief en reflectief kennis te laten maken met kunst. De periode tussen 2,5 en 12 jaar is de leeftijd waarop de culturele basis van kinderen moet worden gelegd. De tijd om te zaaien is dus beperkt. Het festival vindt jaarlijks plaats in de herfstvakantie. In de dynamiek van jonge gezinnen is dit een rustpunt in het jaar.

 

De kernwaarden van de Betovering zijn:

1) kwaliteit, 2) het publiek (kinderen) als uitgangspunt, 3) internationaal en cultureel divers, 4) Samenwerking en spreiding in de stad.

 

Functies
De Betovering programmeert, organiseert, stimuleert en stuurt. Het is een samenwerkingsverband dat zo’n 50 Haagse culturele organisaties bindt. Het festival zet in de stad een beweging in gang, die ook doorklinkt buiten de festivalperiode. De Betovering is daardoor te beschouwen als een movement. De organisatoren van de Betovering zijn in dit proces de drijvende kracht. Ze leveren toegevoegde waarde door hun rol in de internationalisering en de kwaliteitsontwikkeling van het aanbod. Ook de omvang, samenhang en het evenwicht binnen het aanbod, de betaalbare entreeprijzen, de koppelingen van workshops met voorstellingen/museumbezoek en de grote diversiteit aan locaties en disciplines geven een meerwaarde.

Hiermee onderscheidt het festival zich van (een publicitaire bundeling van) het reguliere aanbod. De afgelopen jaren heeft de Betovering aangetoond dat hier veel publiek voor is. Het bezoekersaantal groeide van 5.600 in 2008 tot ruim 24.300 in 2016.

 

De toekomst
Door samen te werken en door goed cultureel ondernemerschap te combineren met een groeiende artistieke kwaliteit, bouwen we de komende jaren verder aan onze doelstelling: zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd kennis te laten maken met kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk werk van professionele kunstenaars uit zowel binnen- als buitenland.

 

Stichting de Betovering wil bijdragen aan het genieten van kunst en cultuur door, en aan de ontwikkeling van, een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen. Door ook in de wijken, in bedrijven en op straat te programmeren weet de Betovering vele kinderen te bereiken die beperkt tot geen contact hebben met podia en musea. 

 

De vier kernwaarden van de Betovering blijven overeind en we blijven ook de komende editie prioriteit geven aan onderstaande onderdelen van onze meerjarige strategie:

  • Programmering en bereik: we blijven kiezen voor kwaliteit, toegankelijkheid & internationalisering, en we blijven ons inzetten voor kinderen met lage cultuurparticipatie en kinderen van niet-Nederlandse afkomst, ook in de wijken;
  • B2B marketing: het vinden en behouden van partners die de groei mee mogelijk maken, cultureel ondernemend denken.

 

En verder:

  • Gaan we samenwerken met Feest aan Zee. We hopen hierbinnen ook een pilot te kunnen opzetten voor jaarlijks terugkerende Culturele Spelen (vergelijkbaar met de sportieve Koningsspelen in april) op de Haagse scholen;
  • Gaan we relax-performances programmeren en prikkelvrije zones maken bij een paar festivalcentra, om zo (een deel van) het festival beter toegankelijk te maken voor meer kinderen uit het autistisch spectrum, het ad(h)d-, of het hoog sensitieve spectrum;
  • Gaan we de mogelijkheden en kosten van centrale kaartverkoop opnieuw laten onderzoeken;
  • Blijven we heel graag van jullie ideeën, wensen, idealen en mogelijkheden horen.


Kijken wij enorm uit naar de volgende editie

 

Tot slot
Als we een rijke voedingsbodem willen bieden om kunst een plaats te geven in het hart van ieder kind, om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan zijn of haar ontwikkeling, zijn inspanningen nodig. Juist voor kinderen moet je alles uit de kast halen om hen te laten deelnemen aan kunst en cultuur, ook buiten schooltijd. Als we die groep bereiken, is er veel gewonnen. Wanneer kinderen de leeftijd van 12 jaar bereiken hebben ze vaak heel andere zaken aan hun hoofd. Als we ze voor die tijd waardevolle bagage meegeven, hebben ze daar de rest van hun leven plezier van.
Onze samenleving heeft de creatieve talenten van de kinderen van nu later hard nodig. Durf er met ons voor te blijven kiezen dat kinderen het beste verdienen, juist als het om kunst en cultuur gaat.


“Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor.
Wil je dat ze briljant zijn, lees ze dan meer sprookjes voor.”
Albert Einstein

 

Stichting De Betovering heeft de culturele ANBI status. 

 

RSIN: 809188776
KvK: 27189663
BTW/VAT: NL 809188776 B01
BIC/SWIFT: INGBNL2a


Beloningsbeleid
Het bestuur van de Stichting werkt onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt met freelancers en vrijwilligers. Voor details zie financiële jaarrekening

 

Inhoudelijk jaarverslag 2016
Jaarrekening 2016 Stichting de Betovering

Projectplan De Betovering 2017