Festival De Betovering - Internationaal kunstfestival voor de jeugd 

De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (2-12 jaar) dat zich afspeelt in Den Haag op bijna alle podia, in de musea en bibliotheken en op straat. Dit publieksfestival, met inmiddels ruim 550 voorstellingen en workshops, vindt plaats tijdens de herfstvakantie en duurt 9 dagen. Het festival laat kinderen in hun vrije tijd actief en receptief kennismaken met kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk werk van kunstenaars en wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen. De Betovering staat aan het roer van een uniek samenwerkingsverband dat zo’n vijftig Haagse culturele organisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven bindt. 

 

Podiumkunsten alom vertegenwoordigd

De nadruk ligt op de podiumkunsten. De voorstellingen worden geselecteerd uit het aanwezige aanbod. Het accent ligt daarbij op producties van professionele, landelijk gesubsidieerde theater- en dansgezelschappen voor de jeugd, veelal afkomstig uit Nederland en België. Ook worden voorstellingen uit andere landen naar Den Haag gehaald. Dit zijn vaak voorstellingen waarbij het gesproken woord niet zo belangrijk is, zoals bij dans of circustheater. Deze voorstellingen zijn zo ook heel geschikt voor doven en anderstaligen. 

 

Verdieping en reflectie voor jonge bezoekers

Naast de voorstellingen presenteert het festival een uitgebreid workshopprogramma, enkele mini-voorstellingen, beeldende kunstobjecten en een straattheaterroute. De workshops, vaak op maat voor het festival gemaakt, zijn meestal inhoudelijk gekoppeld aan voorstellingen of begeleid museum- of galeriebezoek. Ze zorgen voor verdieping en reflectie.

 

Bezoekers uit alle omstreken

De doelgroep van het festival is breed samengesteld en bevat kinderen (en ouders) uit alle delen van de stad tot ver daarbuiten, uit alle lagen van de bevolking, van Nederlandse en buitenlandse herkomst. In 2018 gaf 6% van onze bezoekers aan, nooit buiten de Betovering met hun kinderen in een theater of museum te komen.

 

Statutair doel 

De stichting heeft ten doel activiteiten te organiseren waardoor kunstuitingen van en voor kinderen en jongeren gestimuleerd en gepresenteerd worden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Doelstelling

De Betovering wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen door hen buiten school, in hun vrije tijd, actief, receptief en reflectief kennis te laten maken met kunst. De periode tussen 2,5 en 12 jaar is de leeftijd waarop de culturele basis van kinderen moet worden gelegd. De tijd om te zaaien is dus beperkt. Het festival vindt jaarlijks plaats in de herfstvakantie. In de dynamiek van jonge gezinnen is dit een rustpunt in het jaar.

 

De kernwaarden van de Betovering zijn:

1) kwaliteit, 2) het publiek (kinderen) als uitgangspunt, 3) internationaal en cultureel divers, 4) Samenwerking en spreiding in de stad.

 

Functies

De Betovering programmeert, organiseert, stimuleert en stuurt. Het is een samenwerkingsverband dat zo’n 50 Haagse culturele organisaties bindt. Het festival zet in de stad een beweging in gang, die ook doorklinkt buiten de festivalperiode. De Betovering is daardoor te beschouwen als een movement. De organisatoren van de Betovering zijn in dit proces de drijvende kracht. Ze leveren toegevoegde waarde door hun rol in de internationalisering en de kwaliteitsontwikkeling van het aanbod. Ook de omvang, samenhang en het evenwicht binnen het aanbod, de betaalbare entreeprijzen, de koppelingen van workshops met voorstellingen/museumbezoek en de grote diversiteit aan locaties en disciplines geven een meerwaarde.

Hiermee onderscheidt het festival zich van (een publicitaire bundeling van) het reguliere aanbod. De afgelopen jaren heeft de Betovering aangetoond dat hier veel publiek voor is. Het bezoekersaantal groeide van 5.600 in 2008 tot ruim 26.300 in 2018. Daarnaast zien nog enkele duizenden het straattheater. 

 

De toekomst

Door samen te werken en door goed cultureel ondernemerschap te combineren met een groeiende artistieke kwaliteit, bouwen we de komende jaren verder aan onze doelstelling: zoveel mogelijk kinderen in hun vrije tijd kennis te laten maken met kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk werk van professionele kunstenaars uit zowel binnen- als buitenland.

 

Stichting de Betovering wil bijdragen aan het genieten van kunst en cultuur door, en aan de ontwikkeling van, een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen. Door ook in de wijken, in bedrijven en op straat te programmeren weet de Betovering vele kinderen te bereiken die beperkt tot geen contact hebben met podia en musea. 

 

De vier kernwaarden van de Betovering blijven overeind en we blijven ook de komende editie prioriteit geven aan onderstaande onderdelen van onze meerjarige strategie:

  • Programmering en bereik: we blijven kiezen voor kwaliteit, toegankelijkheid & internationalisering, en we blijven ons inzetten voor kinderen met lage cultuurparticipatie en kinderen van niet-Nederlandse afkomst, ook in de wijken;
  • B2B marketing: het vinden en behouden van partners die de groei mee mogelijk maken, cultureel ondernemend denken.

 

En verder (nieuw in 2019):

  • Onderzoeken we de best mogelijke strategie voor de beleidsperiode ’21-’24 d.m.v. gesprekken, inspiratie- en strategie- sessies en wellicht enkele pilots indien hiervoor nodig. We gaan schrijven aan ons meerjarenbeleidsplan;
  • Gaan we, na een succesvolle pilot in 2018, de Culturele Spelen in 2019 regulier maken;
  • Willen we een duurzaamheidsscan van ons festival laten maken. We verwachten in 2019 geen nieuwe gadgets aan te schaffen, en de oude gadgets op te maken;
  • Gaan we, nadat we vorig jaar de online-marketing extra aandacht gaven, dit jaar op zoek naar hoe we de kracht van onze offline-pr kunnen vergroten;
  • Gaan we de mogelijkheden en kosten van centrale kaartverkoop opnieuw onderzoeken;
  • Blijven we heel graag van jullie ideeën, wensen, idealen en mogelijkheden horen!

Tot slot

Als we een rijke voedingsbodem willen bieden om kunst een plaats te geven in het hart van ieder kind, om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan zijn of haar ontwikkeling, zijn inspanningen nodig. Juist voor kinderen moet je alles uit de kast halen om hen te laten deelnemen aan kunst en cultuur, ook buiten schooltijd. Als we die groep bereiken, is er veel gewonnen. Wanneer kinderen de leeftijd van 12 jaar bereiken hebben ze vaak heel andere zaken aan hun hoofd. Als we ze voor die tijd waardevolle bagage meegeven, hebben ze daar de rest van hun leven plezier van.

Onze samenleving heeft de creatieve talenten van de kinderen van nu later hard nodig. Durf er met ons voor te blijven kiezen dat kinderen het beste verdienen, juist als het om kunst en cultuur gaat.

 

Creativity is contagious. Pass it on!

Albert Einstein


 

Stichting De Betovering heeft de culturele ANBI status. 

 

RSIN: 809188776
KvK: 27189663
BTW/VAT: NL 809188776 B01
IBAN: NL29 INGB 0008 7121 35
BIC/SWIFT: INGBNL2a


Beloningsbeleid
Het bestuur van de Stichting werkt onbezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt met freelancers en vrijwilligers. Voor details zie financiële jaarrekening.

 

Inhoudelijk jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018 Stichting de Betovering

Factsheet NL De Betovering 2018  
Factsheet ENG the Enchantment 2018

Projectplan De Betovering 2019