Samenvatting en doelstelling van festival De Betovering

Internationaal kunstfestival voor de jeugd 

 

 

De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (2-12 jaar) dat zich afspeelt op bijna alle podia en musea in Den Haag met inmiddels ruim 400 voorstellingen en workshops. Dit publieksfestival vindt plaats tijdens de herfstvakantie en duurt tien dagen. Het festival laat kinderen in hun vrije tijd actief en receptief kennismaken met kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk werk van kunstenaars en wil hiermee bijdragen aan de ontwikkeling van een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen. De nadruk ligt op de podiumkunsten. De voorstellingen worden geselecteerd uit het aanwezige aanbod. Het accent ligt daarbij op producties van professionele, landelijk gesubsidieerde theater- en dansgezelschappen voor de jeugd, veelal afkomstig uit Nederland en België. Ook worden voorstellingen uit andere landen naar Den Haag gehaald. Naast de voorstellingen presenteert het festival een uitgebreid workshopprogramma, enkele mini-voorstellingen, beeldende kunstobjecten en een straattheaterroute. De workshops, vaak op maat voor het festival gemaakt, zijn meestal inhoudelijk gekoppeld aan voorstellingen of begeleid museum- of galeriebezoek. Ze zorgen voor verdieping en reflectie. De doelgroep van het festival is breed samengesteld en bevat kinderen (en ouders) uit alle delen van de stad en regio, uit alle lagen van de bevolking, van Nederlandse en buitenlandse herkomst. De kernwaarden van de Betovering zijn: 1) kwaliteit, 2) het publiek (kinderen) als uitgangspunt, 3) internationaal.

 

In 2015 trok het festival ruim 22.852 bezoekers waarvan 16% aangaf  buiten de Betovering nooit in een theater (16% +36% = 52% 0 tot 2 keer per jr.)  te komen. En 17% van de bezoekers komt buiten de Betovering nooit in een museum (17%+27% = 44% 0 tot 2 keer per jr.)

 

Statutair doel 

De stichting heeft ten doel activiteiten te organiseren waardoor kunstuitingen van en voor kinderen en jongeren gestimuleerd en gepresenteerd worden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Doelstelling

De Betovering wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen door hen buiten school, in hun vrije tijd, actief, receptief en reflectief kennis te laten maken met kunst. De periode tussen 2,5 en 12 jaar is de leeftijd waarop de culturele basis van kinderen moet worden gelegd. De tijd om te zaaien is dus beperkt. Het festival vindt plaats in de herfstvakantie. In de dynamiek van jonge gezinnen is dit een rustpunt in het jaar.

 

Functies

De Betovering programmeert, organiseert, stimuleert en stuurt. Het is een samenwerkingsverband dat zo’n 50 Haagse culturele organisaties bindt. Het festival zet in de stad een beweging in gang, die ook doorklinkt buiten de festivalperiode. De Betovering is daardoor te beschouwen als een movement. De organisatoren van de Betovering zijn in dit proces de drijvende kracht. Ze leveren toegevoegde waarde door hun rol in de internationalisering en de kwaliteitsontwikkeling van het aanbod. Ook de omvang, samenhang en het evenwicht binnen het aanbod, de betaalbare entreeprijzen, de koppelingen van workshops met voorstellingen/museumbezoek en de grote diversiteit aan locaties en disciplines geven een meerwaarde. Hiermee onderscheidt het festival zich van (een publicitaire bundeling van) het reguliere aanbod. De afgelopen jaren heeft de Betovering aangetoond dat hier veel publiek voor is. Het bezoekersaantal groeide van 5.600 in 2008 tot ruim 22.852 in 2015.

 

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting werkt onbezoldigd. 

De stichting heeft geen personeel in dienst en werkt met freelancers en vrijwilligers. Voor details zie financiële jaarekening.

 

 

Terugblik in cijfers

 

(veeg naar links en rechts om de hele tabel te zien)
Jaar20102012201320142015
Aantal bezoekers 12750 17583 20723 21072 22852
betalend 9978 15339 18810 18286  
gratis 2771 2244 1968 2786  
aantal kinderen 9158 11413 13552 14038 15053
aantal volwassenen 3592 6170 7171 7034 7799
Gemiddeld aantal bezoeken 2 2,6 2,7 2,3 2,8
Aantal locaties 37 38 36 48 50
Aantal voorstellingen en workshops  179 247 296 365 423
Internationale producties 8 16 12 14 14
Internationale speelbeurten 29 51 49 57 59
Bezetting 79% 81% 80% 79% 80%
Komt nooit in een theater of een museum  met kinderen 893 1582 1658    
Komt zelden in een theater  of museum met kinderen 3953 5627 8082    
Komt buiten de Betovering  0 tot 2 keer per jaar met kinderen in een theater       11800 11821
Komt buiten de Betovering nooit met kinderen  in een theater       1475 3553
Komt buiten de Betovering  0 tot 2 keer per jaar met kinderen in een museum       10747 10165
Komt buiten de Betovering nooit met kinderen  in een museum       2107 3940
Niet-Nederlandse achtergrond (niet-Westers) 1785 2064 1865 1896 2811
Niet-Nederlandse achtergrond (Westers) 638 911 1451 2107 1707
Van buiten de gemeente Den Haag 4080 6179 8082 7586 7313

 

 

Huidige activiteiten

 

De Betovering is het jaarlijkse internationale kunstfestival voor de jeugd (2-12 jaar) dat zich afspeelt op bijna alle podia en musea in Den Haag. Dit publieksfestival vindt plaats tijdens de herfstvakantie en duurt tien dagen. Het festival wil een zo breed mogelijk samengestelde groep kinderen bereiken van binnen en buiten Den Haag. Het programma bestaat uit voorstellingen en workshops. 

16 % Van de bezoekers komt buiten de Betovering nooit in een theater (16% + 36% =52% 0 tot 2 keer per jr.) En 17% van de bezoekers komt buiten de Betovering nooit in een museum (17% + 27% = 44% 0 tot 2 keer per jr.)

 

 

De toekomst

 

  • De kernwaarden van de Betovering zijn: kwaliteit, publiek (jeugd) en internationaal.
  • Door in de wijken, in bedrijven én op straat te programmeren weet de Betovering vele kinderen te bereiken die beperkt tot geen contact hebben met podia;
  • De Betovering zal haar strategie om internationaal te programmeren voortzetten en daarmee een kwaliteitsimpuls aan het festival geven. Internationale producties zijn taalarm en passen goed bij Nederlanders die het Nederlands nog niet machtig zijn en expats. Internationalisering biedt daarnaast een kans om internationale producties aan het Nederlandse theatervak te presenteren. Jaarlijks zal één internationale productie worden toegevoegd;
  • De Betovering wil in de komende jaren het (jeugdtheater)vak meer kansen bieden (inter)nationale producties te zien. Het reguliere publiek blijft wél voorrang hebben.
  • Zolang De Betovering een bezettingsgraad van rond de 80% heeft, ambieert De Betovering een capaciteitsuitbreiding van gemiddeld 2.000 stoelen per jaar waarbij 2010 als uitgangsjaar geldt;
  • De publieke en private cultuurfondsen bieden interessante mogelijkheden voor financiële ondersteuning, maar ook bedrijven willen deze doelgroep bereiken. Wij zijn ervan overtuigd dat er geld is voor goede plannen en voor activiteiten die een breed scala van de jeugd weten te bereiken. De Betovering blijft de komende jaren aandacht besteden aan haar B2B marketing met vanaf 2015 extra aandacht voor landelijke publiciteit en het ‘Betovering in Bedrijven’ programma. 

 

 

Tot slot

 

Als we een rijke voedingsbodem willen bieden om kunst een plaats te geven in het hart van ieder kind,  om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan zijn of haar ontwikkeling, zijn inspanningen nodig.  Daarvoor doen we een beroep op u.  De vraag van onze doelgroep is groter dan ons huidige aanbod aankan, dus de kansen liggen voor het grijpen.

Juist voor kinderen moet je alles uit de kast halen om hen te laten deelnemen aan kunst en cultuur, ook buiten schooltijd. Als we die groep bereiken, is er veel gewonnen.  Wanneer kinderen de leeftijd van 12 jaar bereiken hebben ze vaak heel andere zaken aan hun hoofd.  Als we ze voor die tijd waardevolle bagage meegeven, hebben ze daar de rest van hun leven plezier van.

Onze samenleving heeft de creatieve talenten van de kinderen van nu later hard nodig.  Durf er met ons voor te blijven kiezen dat kinderen het beste verdienen, juist als het om kunst en cultuur gaat. 

 

“Als je wilt dat je kinderen intelligent zijn, lees ze dan sprookjes voor.

Wil je dat ze briljant zijn, lees ze dan meer sprookjes voor.”

Albert Einstein

 

 

Wat technische informatie

 

Stichting De Betovering heeft de culturele ANBI status. 

 

RSIN: 809188776

KvK: 27189663

BTW/VAT: NL 809188776 B01

BIC/SWIFT: INGBNL2a

Inhoudelijk jaarverslag 2016

Jaarrekening 2016 Stichting de Betovering